Project Description

In opdracht van de Stichting Centrale Woningzorg te Amersfoort werd een woning-bouwplan ontwikkeld in de Langebeekstraat te Amersfoort op de plaats waar voorheen een schoolgebouw ten behoeve van de reformatorische Udemans scholengemeenschap stond. Met nieuwe plan wijkt, evenals voorheen de school, lets terug van de Langebeekstraat en maakt zo ruimte voor een aantal extra parkeerplaatsen. Aan de beide uiteinden van net plan voegen de laatste woningen zich weer naar de aanwezige rooilijnen. De bestaande bebouwing langs de Langebeek straat en de Aldegondestraat bestaat uit een a twee lagen met kap. Met nieuwbouwplan beperkt zich tot twee lagen, zodat ook in de hoogte een ontspannen aansluiting met de omgeving is gezocht. Met bouwblok is onderbroken op de plek waar een voetgangers doorsteek mogelijk is van de Langebeekstraat naar de Aldegondestraat. In het binnengebied bevinden zich op die plek enkele prachtige lindebomen. De doorsteek door het bouwblok is zo ontworpen dat de bomen vanaf de Langebeek straat goed zichtbaar zijn. Aan weerszijden van de doorsteek door het bouwblok zijn de bergingen van de bovenwoningen gesitueerd. Aan de tuinzijde ( zuidzijde) is het hierdoor mogelijk ter plaatse van deze lindebomen een gemeenschappelijke speelplek te maken, daar op deze plek geen achtertuinen gesitueerd behoeven te worden. In het plan bevinden zich 12 twee-kamerwoningen, 12 drie- kamerwoningen en 2 vier-kamerwoningen. De begane grondwoningen hebben een achtertuin aan de zonzijde. Achterin de tuin bevinden zich de bergingen van deze woningen. Via een achterpad zijn de tuinen ook van deze zijde bereikbaar. De bovenwoningen zijn voorzien van een groot terras dat zo is ontworpen, dat het inkijken in de tuin van de benedenwoningen tot een minimum is beperkt. Op deze manier is ook bij deze gestapelde woningen een grote mate van privacy in de bij de woningen behorende buitenruimten mogelijk. De toegangen tot twee onder- en twee bovenwoningen zijn samengetrokken tot een gebied. Ter plaatse van deze entreegebieden is het bouwblok doorsneden door een tot diep in het bouwblok doorlopende lichtspleet. In deze lichtspleet, die afgedekt is met een glaskap, voert een ‘luie’ trap naar de twee bovenwoningen. Op de begane grond verbreedt deze gemeenschappelijke entree voor vier woningen zich door de aan weerskanten van deze trap gelegen toegangen tot de begane grondwoningen. Deze onderbrekingen in het bouwblok, alsook de doorsteek naar de Aldegondestraat zorgen ervoor, dat het zonlicht, ondanks de vrijwel altijd aan de schaduwzijde (noordzijde) gelegen straatgevels, toch het langgerekte plein voor het bouwblok kan oplichten. Middels deze lichtspleten ontstaan er ook mogelijkheden extra daglicht in de woningen te brengen. De reeks slaapkamerramen op de verdieping zijn zo geplaatst dat de lichtspleten het ritme niet verstoren. Alle woningen zijn voorzien van een gezoneerde luchtverwarming met warrnte-terugwinning. De hiermee samenhangende meer- investeringskosten worden door de energiebesparing ruim terugverdiend.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Stichting Centrale woningzorg Amersfoort

Constructeur: Adviesbureau Meijer bv, Amersfoort

Hoofdaannemer: Bouw- en aannemingsmaatschappij van Zwol bv, Hoogland

Opdracht: 1983

Bouwjaar: 1985-1986

Bouwkosten:€ 3.800.000,00 – f 8.374.098,00

Bruto oppervlak:
12 twee-kamerwoningen
12 drie-kamerwoningen
2 vier-kamerwoningen

Werknummer: 8313