Project Description

Een van de mooiste plekken van Amsterdam, het bolwerk aan het Kleine Gartmanplantsoen is de lokatie van het gecombineerde Casino Lido-project.
Eerst was het bolwerk leeg, verdedigingsbastion van de stad. Door de eeuwen heen is het steeds meer bebouwd geworden.
Toen de verdedigingsfunctie afnam, was het bolwerk bij uitstek de plek voor een solitair gebouw: de Rode Molen, aan de rand van de stad (veel wind uit de aanliggende polders).
Daarna is er steeds meer bijgebouwd. De stad breidde zich uit. De molen verloor zijn wind en zijn functie.
De door de Singelgracht wat geïsoleerde ligging wordt vervolgens benut als beveiliging van de gevangenis.
Weer verschijnen er diverse bijgebouwen. Het gebied tussen de muren wordt gaandeweg opgevuld. De Lido-villa nestelt zich tegen de gevangenismuur. Recentelijk verplaatste, net als de molen voorheen, de gevangenis zich naar buiten: de Bijlmer Bajes.
Uit sentimentele overwegingen wordt in de gemeenteraad besloten het gevangenisgebouw als gebouw te bewaren. Het stedebouwkundig plan voor het gehele bolwerk zoals dat door anderen is ontwikkeld, probeert nu, ondanks de handicap van het te handhaven kruisgebouw, toch het gebied te laten functioneren als brug tussen het Leidseplein en de stad buiten de Singel.
In dit plan is de ingang van het Casino Lido gedacht bij de nieuw over de singel aan te leggen loopfietsbrug.

Als lokatie voor het Casino Lido-gebouw is aangegeven de zuid-west-oksel van het kruisgebouw. Het is duidelijk dat hierdoor de gevel aan de Singelgracht vrijwel het enige gezicht van het gebouw is naar buiten. De te handhaven villa van het Lido wordt gebruikt als aanzet voor de gevels van de nieuwbouw.
Als de transparante staart van een komeet vliegen de verschillende gevelschermen rond de grote ruimte waar het allemaal om draait: de grote speelzaal.

Het daglicht en de buitenwereld worden steeds meer gefilterd tot in de 1.100 m2 grote in zichzelf gekeerde middenruimte. Nog maar een-duizendste deel van het daglicht dringt door de gekleurde koepel naar binnen, nog net genoeg om op een heldere dag een wolk voor de zon te zien schuiven.
Het spelen in een casino is een opwindende en spannende activiteit. De grote ruimte probeert die spanning mogelijk te maken en vast te houden.
Het gebied naar de Singelgracht toe komt in toenemende mate in contact met de buitenwereld.
Hierin bevinden zich ook de belangrijkste trappen en ontspanningsgebieden; een soort weifelzone.
De zaal voor de speelautomaten op entreeniveau en het op Singelgrachtniveau gelegen theaterrestaurant Lido zijn op soortgelijke manier ontworpen; naar binnen toe het meer geconcentreerde speel- en theatergebeuren, naar buiten toe meer ontspannen dynamische ruimten.
De enige publieke uitstraling naar buiten van het gezamenlijke Casino Lido is dan ook geconcentreerd aan de Singelgracht. Op het achterterrein bevinden zich de noodzakelijke dienstruimten. De villa wordt gedeeltelijk bij het Casino en gedeeltelijk bij het Lido betrokken. Middels het entreegebied kunnen Casino en Lido onderling kortgesloten worden. Gezamenlijk vormen ze in het verlengde van de oude villa een aanzienlijk deel van de nieuwe bolwerk-gevelwand.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Projectarchitect Lido: Maarten Evelein

Interieurarchitect: BRS Premsela Vonk, Amsterdam

Opdrachtgever: Lido Amsterdam bv / Mabon bv, Rijswijk

Constructeur: Adviesbureau voor Bouwtechniek, Velp

Hoofdaannemer: HBM, Den Haag

Opdracht: 1984

Bouwjaar: 1989-1991

Bruto oppervlak: 11.100 m2

Bouwsom:€ 10.500.000,00 / f 23.000.000,00 (excl. btw en honorarium)

Fotografie: Jan Derwig †

Werknummer: 8432

Projectmedewerkers: Eric Meisner, Ronald van Hek, Jelle de Klerk, Jan Oudeman, Bertus van Vliet †.