Project Description

In het ontwerp is geprobeerd de wezenlijke kwaliteiten van het bestaande gebouw te behouden en als kiem te gebruiken voor verdere uitbouw; deels uit respect voor het bestaande, deels als vanzelfsprekende voortzetting in de nieuwe fase van de levensgeschiedenis van een gebouw.
Door omkering van de aandacht in het ontwerp van kantoorruimten naar publieke ruimten is een nieuwe samenhang ontstaan.
In het verlengde van de axiale symmetrische entree en statige trap is de patio van het voormalige gebouw tot centrale binnenruimte gemaakt en doorgetrokken tot aan de achtergevel zodat een direct contact met het Haagse Bos ontstaat. In de beide oksels van het oude gebouw zijn nieuwe vleugels gebouwd van drie lagen hoog, aansluitend aan souterrain, begane grond en eerste verdieping.
Hierdoor ontstaat een royale uitbreiding van de algemene ruimten zoals vergaderzalen, restaurant, lunchkamers, fitnessruimte en coffeeshop op de drie meest publieke lagen.
Daarboven is het bestaande gebouw vrijwel intact gelaten tot aan de vierde verdieping.
In de bestaande zolderkap zijn in voor- en achtervleugel twee extra lagen gecreëerd.
Op de beide bouwdelen die de verbinding vormen tussen voor- en achtervleugel zijn drie extra verdiepingen geconstrueerd.
De centrale hal als grote verbindende ruimte tussen alle verdiepingen krijgt aldus een profiel van circa 10 meter breed en 31 meter hoog, vergelijkbaar met het profiel van de Notre Dame, Parijs.
De strengheid van het oorspronkelijke gebouw is nog steeds aanwezig maar wordt gerelativeerd door de toevoeging.
De overwaarde in structuur en ruimte van het oude gebouw doet een handreiking naar het nieuwe.
De belangrijkste verandering echter is de binnenstebuitenkering van de voormalige patio als nietruimte tot hoofdruimte voor het hele gebouw.
Het hiërarchische privilege van de vleugel aan de Bezuidenhoutseweg wordt ingehaald door de centrale hal, de nieuwe verbindende ruimte voor het hele ministerie. In stedebouwkundige termen is de centrale hal het nieuwe marktplein geworden.
Daglicht is het belangrijkste bouwmateriaal, de brandstof voor het hart. Daglicht kleurt door de dag en door de seizoenen heen het nieuwe centrum en maakt ook op die manier contact met de wereld buiten het ministerie.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Millieubeheer

Constructeur: Rijksgebouwendienst, Directie Ontwerp en Techniek, afdeling constructie

Hoofdaannemer: BAM Bredero bouw bv, Den Haag

Opdracht: 1988

Bouwjaar: 1991-1994

Bruto oppervlak: 34.000 m2

Bouwsom:€ 13.000.000,00 / f 28.700.000,00 (excl. btw en honorarium)

Fotografie: Oerlemans van Reeken Studio

Werknummer: 8858

Projectmedewerkers: Ed Schwier, Joep Damstra, Roeland Drayer, Peter Alberts, Martin Verschraagen, Joost Verheus, Arie Valkenburg, John Joosten, Eric Meisner