Project Description

Het deelplan Noord-West 1 van Nieuw-Sloten is onderdeel van een geheel nieuwe woonwijk van meer dan 5000 woningen. In het stedebouwkundige totaal-plan is voorzien in een aantal deelgebieden met een eigen identiteit. De door verschillende architecten ontworpen deelgebieden worden als kralen aan een stedebouwkundige en verkeerskundige ketting verbonden en omsluiten gezamenlijk het centrumgebied met centrale voorzieningen. In deelgebied Noord-West 1 wordt geprobeerd een brug te slaan tussen de eengezinswoning als uitgangspunt en de totale wijk van 400 woningen. Zo vormen meerdere eengezinswoningen een wand, meerdere wanden een bouwblok en meerdere bouwblokken straten en een centrale groene ruimte die betekenis heeft voor alle woningen. De woning als element is zowel deel van z’n meest naaste omgeving, alsook van de totale wijk. Samenhang tussen individu en gemeenschap is uitgangspunt. Het groengebied in het hart van de wijk is de drager van het plan: de groene kamer, voelbaar vanuit de hele wijk. De 400 woningen spannen samen om gezamenlijk vorm te geven aan de identiteit van de wijk. De blokken als bouwstenen van de wijk, zijn zo vormgegeven dat op de hoeken handreiking wordt gedaan naar de buurblokken.

Binnen het blok zijn de woningen eerst deel van de wand, alvorens zich als herkenbare eenheid te manifesteren. Bij elke woning wordt zoveel mogelijk volume geschoven naar de publieke zijde; aan de private tuinzijde is de woning maar één verdieping hoog zodat daar zoveel mogelijk zonlicht in de eigen tuin kan doordringen. Binnen de woning is de plaatselijke dubbelhoge woonkamer de centrale ruimte waaromheen de overige vertrekken hun plaats zoeken.

Steeds is de publieke component, de bijdrage aan de samenhang, bewust vormgegeven. Ook bij de uitwerking en detaillering is zowel de betekenis voor het totaal als de betekenis voor het deel bewust beschouwd. Ik ben er van overtuigd dat de zorgvuldige en betekenisvolle samenhang van het totaal afstraalt op de afzonderlijke elementen en bijdraagt zowel aan de kwaliteit van de woning als aan de identiteit van de wijk.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging ‘Ons Huis’, Amsterdam

Constructeur: Strackee bouwadviesbureau bv, Amsterdam

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn bv, Warmenhuizen

Opdracht: 1992

Bouwjaar: 1994-1995

Bruto oppervlak: n.t.b.

Bouwsom:€ 18.855.000,00 / f 41.480.000,00 (excl. btw en honorarium)

Fotografie: Ger van de Vlugt

Werknummer: 9217

Projectmedewerkers: Ed Schwier, Eric Heeremans, Peter Alberts, Jan Fraijman.