Project Description

De Gooische Brink bestaat uit twee gebouwen aan de Hilversumse Kerkbrink. Het gebouw Hilversum 1, ontworpen in 1993, bevindt zich op de voormalige Hof van Holland-locatie aan de oostzijde van het plein en bestaat uit woningen, winkels, een winkelpassage en horeca. Het gebouw Hilversum 2, ontworpen in 1994-1995, ligt aan de zuidzijde en omvat woningen, winkels, horeca en een ondergrondse parkeergarage.

De Gooische Brink moet ervoor zorgen, samen met de herinrichting van het plein en het besluit om het gebied autovrij te maken, dat de Kerkbrink weer de centrale ontmoetingsplek in de stad wordt die het ooit was. De laatste decennia had het plein door de toename van het verkeer haar verblijfsfunctie verloren. Door kaalslag in de jaren zeventig en tachtig gaapte op deze plek een leeg gat, dat in het cabaret is bezongen als het gat van Hilversum. Er is gestreefd om de nieuwbouw zo vanzelfsprekend mogelijk een plek te geven in de bestaande stedelijke structuur. Bij de planontwikkeling is het historische en emotionele belang van de plek als uitgangspunt genomen.

Hoofdmomenten van het ontwerp van het gebouw aan de oostzijde van de Kerkbrink zijn de verschijningsvorm aan het plein en de zestien meter hoge winkelpassage die van de Kerkbrink naar de Kerkstraat loopt. Ruimtewerking en de toetreding van daglicht zijn bepalend voor de passage. De schaduwwerking van de op het dak geplante bomen zorgt samen met de schaduwwerking van de stalen glasdakconstructie voor een levendig en wisselend beeld.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Amstelland Ontwikkeling Vastgoed
Voorheen Wilma Vastgoed

Constructeur: Constructie en Adviesbureau Steens

Hoofdaannemer: Muwi, Amersfoort

Opdracht: 1993

Bouwjaar: 1996-1998

Bruto oppervlak: 8.400 m2 winkelruimte, 47 woningen

Bouwsom:€ 11.185.662,00 / f 24.650.000,00 (excl. btw en honorarium)

Fotografie: Jan Derwig †

Werknummer: 9314

Projectmedewerkers: Bertus van Vliet †, Eric Meisner, Margret van den Broek, John Laffeber, Wilco Scheffer, Frank van Dijk, Gerrit de Vries, Martijn dHerripon, Jan Oudeman, Simon van Zadelhoff, Edwin Lont.