Project Description

De openbare bibliotheek van Amstelveen bevindt zich op een prachtige plek aan de Westzijde van het Stadsplein. Als belangrijk gemeenschapsinstituut vormt de bibliotheek de gehele westgevel van het plein. Aan de zuidkant verbindt de bibliotheek zich met de kultuurstrip en aan de noordzijde met de woningen en winkelbebouwing. Frontaal richt de bibliotheek zich tot het plein. Transparant en open geeft zij zicht op haar inhoud. Maar er is meer, zij heeft meer gezichten. Vooreerst geeft zij vorm aan de entree van het stadshart. Geflankeerd door het busstation met de daarboven gelegen parkeergarage enerzijds en hotel en museum anderzijds vormt de bibliotheek de centrale entree tot de grote ondergrondse parkeergarage onder het stadsplein. Het wegdek vanaf de Keizer Karelweg zakt langzaam naar beneden en gaat over de volle breedte over in de grote Parking. De bibliotheek verheft zich boven maaiveld en geeft ruimte aan de auto. De bodem van de bibliotheek krult omhoog en vormt de toegangspoort tot het stadshart. Zoveel mogelijk daglicht begeleidt de op- en afrit. In de rij-richting splitst de bibliotheek zich in een noordelijk deel met het merendeel van de ondersteunende ruimten en in een zuidelijk deel waarin zich de grote uitleenruimte bevindt. Tussen beide gedeelten in dringt daglicht door tot op de afrit. De centrale vide brengt tevens daglicht in het hart van de bibliotheek en ordent de daaraan gelegen ruimten. Ook in klimaattechnische zin is het als natuurlijke centrale luchtafvoerruimte de ruggegraat van het gebouw. De zijgevels van het uitgestrekte gebouw laten gefilterd licht binnen. De gevel aan het stadsplein is open en helder. Transparantie, afleesbaarheid, helderheid. Bij de gratie van daglicht.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij

Constructeur: D3BN Civiel Ingenieurs, Amsterdam

Hoofdaannemer: Bouwcombinatie Smit’s / Bouwbedrijf De Nijs, Warmenhuizen

Opdracht: 1993

Bouwjaar: 1999-2001

Bruto oppervlak: 6.500 m2

Bouwsom:€ 6.805.000,00 / f 15.000.000,00 (excl. btw en honorarium)

Fotografie: Jan Derwig †, Michael Durgaram

Werknummer: 9319

Projectmedewerkers: Joep Damstra, Silvester Vermast, Pieter Hoogendoorn, Geert Vennix, Piet Goud, Bertus van Vliet †.