Project Description

In het Masterplan bevinden zich in het souterrain vooral kantoorruimten in de dagverlichte buitenzone. Ook de personeelskantine bevindt zich aan de buitengevel (westzijde) nabij de vernieuwde dienstingang. De niet-dagverlichte ruimten worden gebruikt voor was-en kleedruimten, donkere ruimten voor de afdeling fotografie, opslag en techniek. Aan de zuidzijde bevinden zich het nieuwe publieksrestaurant met een buitenterras en de nieuwe winkel. Restaurant en winkel worden evenals het nieuwe auditorium rechtstreeks ontsloten vanuit de nieuwe Foyer in de onderdoorgang.Een royale dienstingang verbindt de villa via het personeelsrestaurant met de bibliotheekdienstruimten aan de andere kant van het gebouw. Het publiekstoilettenblok wordt hiertoe meer naar het inwendige van het museum verplaatst zodat tevens een directe koppeling met restaurant,auditorium winkel en Foyer ontstaat.

Als eerste onderdeel van het Masterplan is het souterraingedeelte in het noordwestelijke deel ingrijpend gerenoveerd. In dit deel van het museum was de aantasting van de oorspronkelijke plattegrond en ruimte het verst gevorderd. In de bestaande plattegrond is goed te zien hoe de oorspronkelijke heldere bouwstructuur door tientallen ad-hocbeslissingen is verworden tot een labyrintische en onmogelijke phantom of the museum- situatie.

De foto’s van de toiletgroep (oud) en de nieuwe gang zijn vrijwel op hetzelfde punt genomen. Gewelven waren door allerlei leidingen en verlaagde plafonds vrijwel aan het zicht onttrokken. Voor minder valide medewerkers was dit gebouwdeel ontoegankelijk. De centrale beveiligingsafdeling en de brandcompartimentering voldeden niet aan de nieuwe eisen. Bij de renovatie is de installatie-infrastructuur ondergebracht in een verhoogde vloerconstructie. Het saneren van de vele verschillende vloerniveaus in het geheel souterrain is onderdeel van het Masterplan.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Constructeur: Rijksgebouwendienst

Hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg bv

Opdracht: 1995

Bouwjaar: 1998-1999

Bruto oppervlak: 850 m2

Fotografie: Jan Derwig †

Werknummer: 9500-5

Projectmedewerkers: Piet Besteman, Ron Mayer, Eric Meisner, Jan Oudeman, Rob Pommerel, Frank Veltmeijer.