Project Description

Achter de beschermde monumentale gevel van het voormalige bevolkingsregister aan de Herengracht 531-537 te Amsterdam, bevindt zich het nieuwe hoofdkantoor voor de Bank Insinger de Beaufort. Waar in het begin van deze eeuw de beschermde gevel bijna zonder samenhang met de achterliggende structuur in een aantal stappen is gebouwd, wordt in het nieuwe plan geprobeerd met een nieuwe achterliggende structuur weer aansluiting op de gevel te krijgen. Je zou kunnen zeggen dat de huid en skelet weer gaan samenhangen; voor een tweede leven van dit belangrijke stuk Herengracht een belangrijke levensvoorwaarde. Zo wordt de monumentale entreepartij weer als hoofdingang gebruikt, sluit een centrale hal daarachter aan op de nieuwe keurtuin aan de achterzijde en verbindt een centrale vide over alle lagen de daaraangelegen verdiepingen. Daglicht komt via een nieuwe lantaarn op het dak tot op de piano nobile in het hart van het pand. Aan de tuinzijde wordt het spiegelbeeld van de voorgevel uitgevoerd als een begroeide (met klimop en klimaf) verticale tuin. Waardevolle interieuronderdelen uit het oorspronkelijk pand zoals traphekken, stijlkamers e.d., worden waar mogelijk weer gebruikt in de nieuwe structuur, zodat historische continuiteit niet alleen in de voorgevel zichtbaar is.

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdrachtgever: Beheermaatschappij Linden bv, Amsterdam

Constructeur: Ingenieursgroep Van Rossum, Amsterdam

Hoofdaannemer: BAM NMB Bouw, Amsterdam

Opdracht: 1995

Bouwjaar: 1998-2000

Bruto oppervlak: 6.000 m2

Bouwsom:€ 9.938.000,00 / f 21.900.000,00 (excl. btw en honorarium)

Fotografie: Jan Derwig †

Werknummer: 9518

Projectmedewerkers: Jos de Kler, Roel Buiter, Fieke But, Titia Jansen, Mark Lodder, Annemarie Schuitema.