Project Description

In het najaar van 1998 kwam vanuit het stadsdeel Bijlmer de opdracht voor de ontwikkeling van een multifunctioneel clustergebouw met aanpalende woningbouw op de locatie Anton de Komplein aan de Bijlmerdreef.

Het clustergebouw huisvest naast een nieuw stadskantoor ook een medisch centrum en een activiteitencentrum voor verstandelijk gehandicapten. In het stedebouwkundig plan formeren de nieuwe gevel van het clustergebouw, de bestaande gevel van het sportcentrum en een dun te ontwikkelen woongebouw op kolommen een nieuw laaggelegen stadsplein dat in zuidelijke richting overgaat in een bestaand stadspark. Het stadsplein ligt ca. 5 meter lager als de Bijlmerdreef die op niveau door dit deel van de Bijlmer loopt. Een brede trap langs het clustergebouw verbindt het niveau van de Bijlmerdreef met het nieuwe stadsplein.

Haaks op de Bijlmerdreef, ter hoogte van de Troepiaalsingel zijn twee woongebouwen geprojecteerd. Het programma voorziet in hoogwaardige woningen. Het oude beeld van de Bijlmer is er één van onveilige woonbuurten, een geïsoleerde , ‘gloomy’ wereld. Dit woningbouwproject probeert middels een heldere, transparante opbouw, als concept en in werkelijkheid een antwoord te geven op het oude imago van de buurt. Transparante, open gevels maken de (woon)activiteiten in de gebouwen zichtbaar. Het licht maakt leven mogelijk en zichtbaar. De woningen ‘etaleren’ als het ware het leven.

De woongebouwen harmoniëren met hun simpele dunner wordende vorm met de bestaande richtingen in de wijk en vormen langs de Bijlmerdreef een belangrijke stedebouwkundige inleiding tot het nieuwe stadsplein met het clustergebouw, een nieuwe centrumfunctie in de wijk.

Om de straat tussen woongebouw en nieuw clustergebouw vorm te geven is het woongebouw 5 tot 10 meter opgetild van respectievelijk de verhoogde Bijlmerdreef en het nieuwe straatniveau. Dunne dragende gevelkolommen vormen een overgang tussen de straat en de onderbouw en leveren een fraai schaduwspel als de zon schijnt. De straat en de winkels in de onderbouw lopen onder de verhoogde Bijlmerdreef naar het blok aan de noordzijde.

Van de 17 appartementen zijn alle woonvertrekken aan de gevels gelegen achter een transparant, translucent scherm. Aan de westzijde, de pleinzijde, voegt dit scherm een extra architectonische laag toe aan het gebouw. Bovendien functioneert het als een barrière naar het verkeersgeluid. Aan de oostzijde liggen achter het scherm de galerijen, trappen en liften, die de woningen ontsluiten. Deze galerijen zijn ruim losgehouden van de woningen zodat een hogere mate van privacy wordt gewaarborgd. De woningen zijn allemaal rolstoeltoegankelijk.

Deze woongebouwen zijn niet alleen vitale elementen in hun stedebouwkundige compositie. Zij vormen ook een graduele overgang van de meer formele stedebouw bij het metro/treinstation naar de woonbuurten. Daarnaast poogt het een uitdrukking te zijn van een betere woonkwaliteit voor de Bijlmer. 

Architect: prof. ir. Hans Ruijssenaars

Opdracht: 1998

Werknummer: 9831